WUSHU – XU HUIHUI

icoPostXu

Xu Huihui, world champion of Wushu, performing at the Marathon of Martial Arts – 8th November 2009 – Carrara (Italy).

Fighter-Arts would like to thank Xu Huihui, FIWUK, WTKA.

Be Sociable, Share!

November 12 2009 04:38 pm | WUSHU