WTKA World Championships & Martial Marathon

June 18th, 2012 -- Posted in AIKIDO, BINH DINH, BOXING, BRAZILIAN JIU JITSU, CAPOEIRA, FREESTYLE, FULL CONTACT, IAIDO, JUDO, KARATE, KUNG FU, LAO LONG DAO, Martial Marathon, MIXED STYLES, RUSSIAN STYLES, SHAOLIN, SILAT, SUBMISSION, TAEKWONDO, WUSHU, YOSEIKAN BUDO |

RUSSIAN STYLES – VOIN System

November 16th, 2010 -- Posted in RUSSIAN STYLES |

. . : : open post : : . .